“Мурас” Инновациялык
Коледжи

окуу мөөнөту
баардык адистиктер учун:
9 класстын базасында
2 жыл 10 ай
11 класстын базасында
1 жыл 10 ай
Колледж төмөндөгү адистиктерди даярдайт:
Башталгыч класстарды
окутуу
Социалдык
иштер
Мектепке чейинки
билим берүү
Чет тили
(англис тили)
Мурас инновациаялык колледжи жаңы типтеги окуу жай, кесипкөй адистерди эмгек рыногунун учурдагы суроо-талаптарына жараша даярдайт.
Колледж 2009-жылы түзүлүп 10 жылдан бери жүздөгөн улан-кыздарды уясынан учурду. 2018-жылы жайдын заманбап жаёы имараты курулуп ишке берилди.

Учурда терең билим алуу үчүн студенттерге бардык шарттар түзүлгөн.

Окуу жайдын аты эле айтып тургандай адистерди даярдоо маалымат технологиясын пайдалануу менен жүргүзүлөт. Жогорку категориядагы тажрыйбалуу окутуучулардын инновациялык ыкмалар менен окутуусу буга кепилдик берет.

Колледждин окуу процессинде интерактивдүү доскалар, мультимедиялык системалар жана диапроекторлор кеңири колдонулат.

Аудиторияларга, окуу класстарына жана кабинеттерге жаңы окуу эмеректери коюлган.

Электрондук китепкана жана Wi-Fi системасы студенттер үчүн үзгүлтүксүз иштейт.

Студенттик кафе, тренажердук зал, полиграфиялык борбор бар.