Правила приема

Керектелүүчү документтер

1.Билими жөнүндө документ(аттестат же күбөлүк),түп нускасы

2.Туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорттун көчүрмөсү;

3. 3х4өлчөмүндө 6 даана сүрөт.

4.Аскерге милдеттүлөр үчүн каттоо күбөлүгү (эркек балдарга)

5.Ата-энесинин паспорт копиясы

 

Какие документы нужны?

1.Аттестат о средне образовании

2.Копия паспорта или копия свидетельство  о рождении

3.3х4 фото 6 штук

4.Военный билет

5.Копии паспорта родителей

 

Ссылка на документ Правила приема 2022г